Headlines

10992 views
Kairo, numesir.net— Senin malam (16/03), PCINU Mesir mengadakan seminar kebangsaan di Auditorium Griya Jawa Tengah. Seminar yang bertajuk “Islam Nusantara dan Masa Depan Ekonomi Indonesia” itu merupakan acara silaturahim antara warga NU Mesir dengan ...

Read more

1104 views
Salah satu problema bahwa apa sebenarnya yang terjadi saat kebanyakan orang menggunakan terma ‘budaya’ atau ‘kebudayaan’ mungkin merupakan kesalah-kaprahan yang lugu. Pun demikian, kekeliruan ini mesti disikapi dengan arif namun tetap mengkajinya s...

Read more

1074 views
Dalam sastra dikatakan, rumah adalah cermin dari sang pemilik. Tak ayal jika seorang sultan atau penguasa besar mempunyai peninggalan yang bernilai, sebanding dengan kekuasaannya pada masa itu. Dicontohkan Sultan Nashir Hasan bin Muhammad bin Qolawun...

Read more

766 views
Segera Hadir! "Gerbong Pemikiran Islam — Mengenal Karya Monumental Usul Fikih sejak Al-Syafii hingga Al-Syaukani" Buku ini mengenalkan dan meneropong buku-buku babon Usul Fikih klasik dengan tiga alirannya sekaligus: aliran mutakallimin, fuqaha',...

Read more

789 views
-::- opini reflektif Warung Kopi 1 November 2015 Kairo, numesir.net — Tidak mudah! Tidak mudah melukiskan apa yang kita rasakan dan alami dalam bentuk kesadaran. Mencoba mentransmisikan kesadaran yang pernah kita alami dalam kehidupan sehari-hari ke...

Read more

1004 views
Semasa Rasulullah Muhammad SAW belum diangkat sebagai Rasul bagi seluruh alam, Beliau telah terkenal sebagai seorang yang sangat jujur, berlatarbelakang keluarga terhormat dan memiliki kelebihan mampu meredam pertikaian antar suku (kampung). Sehingga...

Read more

Radio NUR

Tebarkan Salam, Damaikan Alam..

Video Stream

Ziarah Santa Katarina
by NU Mesir
« watch now »
Connect:

Destinasi Holy Tour yang kalian pilih?

Syeikh Ahmad Badawi - Tanta
al-Bushiri - Aleksandria
Syeikh Abd. Qinawi - Qina & Luxor

Lajnah

  • Lajnah Perekonomian (LPNU)
  • Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTNNU)
  • Research Center

Badan Usaha

  • Cargo NU
  • Waroeng 22
  • Annahdlah Press

Badan Otonom

  • PCI Fatayat NU
  • PCI Jam'iyyah Qurra wal Huffadz (JQH)
  • PCI Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah (JATMANU)
  • Said Aqil Siradj Center (Sas Center)