Haiah Kibar Ulama al-Azhar (Fase 1911-1961)

Sejarah Semenjak didirikannya Madrasah Qadha Syar'i pada 1325 H (1907 M), para Azhari (orang yang berintisab kepada al-Azhar) merasa bahwa pemerintah sudah tidak terlalu memedulikan al-Azhar. Mereka lebih mengkhususkan diri kepada…

Menyoal Tafwidl ala Ibnu Taimiyah

Telah menjadi kemakluman bersama bahwasanya al-Quran sebagai kitab petunjuk dan hidayah (hudan lil muttaqin) memiliki kedudukan istimewa dalam hati setiap kaum muslim. Telah sejak fajar sejarah kaum muslim berbondong-bondong untuk memahami…

Imbang Melihat Tragedi Para Sufi

Kitab tasawuf seperti Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn tidak asing di telinga para pelajar Islam. Imam Ghazali. Selain memiliki gaya bahasa yang indah, ia mampu memadukan antara fikih dan tasawuf. Ketika masih di pondok pesantren, penulis sering mendengar…