Urgensi Akal dalam Etika Islam

Diskursus etika dalam perkembangan tradisi filsafat merupakan kajian yang membincang moralitas dan tingkah laku manusia. Ia tidak lain merupakan bentuk usaha rasional dalam menyusun teori-teori mengenai tindakan manusia. Kajian kritis…