Al-Ghazali dan Tasawuf Masa Kini

Perkembangan tarekat tasawuf di kalangan suni begitu masif dan menjamur subur, utamanya di negara-negara berpenduduk muslim. Laku-laku yang dipraktikkan secara berangsur (menurut sosiolog) pada akhirnya tidak hanya bersifat fungsional,…

Urgensi Akal dalam Etika Islam

Diskursus etika dalam perkembangan tradisi filsafat merupakan kajian yang membincang moralitas dan tingkah laku manusia. Ia tidak lain merupakan bentuk usaha rasional dalam menyusun teori-teori mengenai tindakan manusia. Kajian kritis…