Pandu Aditya Syahputra

Pandu Aditya Syahputra

Alumnus MAPK Surakarta. Almamater Misykati. Ketua PCINU 2021-2022 bagian media, seni dan budaya. Mahasiswa al-Azhar, Kairo jurusan akidah filsafat.