Upacara Tedhak Siti

Tedhak Siti (turun tanah) adalah sebuah upacara budaya yang diadakan ketika seorang bayi memasuki umur 7x35 hari (sekitar 8 bulan lebih). Upacara ini merupakan adat yang telah ada sejak zaman animisme-dinamisme di tanah Jawa. Biasanya…